Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΚΗ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ